Exteriérové zelené steny

Exteriérové zelené steny predstavujú moderný trend, ktorý je dôsledkom hľadania ekologických riešení pre moderné, vysoko urbanizované mestá.

Prínosom vertikálnych exteriérových zelených stien v urbanizovanom prostredí je : zadržiavanie vlhkosti v okolí, znižovanie prašnosti, znižovanie šírenia hluku, tvorba kyslíku a v neposlednom rade aj estetická funkcia. Vo fasádach moderných budov tvoria aj vhodný marketingovo – komunikačný prostriedok, ktorým architekt a investor dávajú návštevníkovi okamžitý obraz o ich modernom, ekologickom prístupe k urbanizácií v súlade s udržateľným rozvojom.

Spoločnosť Rhapis Services je zástupcom holandskej spoločnosti Sempergreen, ktorá predstavuje špičku v tvorbe zelených interiérových a exteriérových stien v Európe.

Zmluvný partner pre realizáciu zelených stien.