Interiér

Samostatnou vnútornou zložkou spoločnosti je údržba interiérovej zelene.

Spoločnosť disponuje tímom 15 zamestnancov oddelenia interiérovej zelene, ktorí sú odborne a technicky primerane vybavení na plnenie náročných úloh v tejto oblasti. Objem údržby interiérových rastlín predstavuje niekoľko tisíc rastlín, ktoré prostredníctvom tohto oddelenia dostávajú vysoko kvalifikovaný odborný servis. Naši klienti majú možnosť výberu údržby od denného servisu, týždenného servisu, mesačnej alebo občasnej údržby.