Exteriér

Súčasťou komplexnosti služieb je tiež výsadzba a údržba exteriérovej zelene.

Za uplynulé obdobie sme realizovali mnohé rozsiahle projekty, ako napríklad ROZADOL, AVION alebo AUPARK. Neodmysliteľnou súčasťou dodávky sú závlahové systémy, ihriská, mestský mobiliár alebo fontány. Kvalitné založenie zelene je pre budúci rast rovnako dôležité ako následná údržba.

V rámci komplexnosti ponúkaných služieb zabezpečujeme klientom odborný servis zelene. Ponúkame tiež údržbu záhrad, rezidencií, administratívnych objektov, priemyselných areálov. Náročnosť a rozsah zadania vyžaduje dostatočne ľudské a strojovo-technické vybavenie, ktoré máme na vynikajúcej úrovni.