Kontakt

KANCELÁRIA
Rhapis Services, s.r.o.
Na vrátkach 15,
841 01 Bratislava

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Rhapis Services, s.r.o.
Na vrátkach 15,
841 01 Bratislava

IČO: 50429639
DIČ: 2120317419
IČ DPH: SK2120317419

Zapísaná v OR: OS BB, v oddiel Sro
Vložka číslo: 30220/S

Zastúpená: Ing. Martin Mikulaj – konateľ

Informácie o zelených stenách:
dominika@zares.sk

Výsadby, údržby:
info@rhapisservices.sk

Telefón: 02/644 644 11 (tel: +421 264 464 411)
E-mail: info@rhapisservices.sk
Web: rhapisservices.sk