Kontakt

KANCELÁRIA
Rhapis Services, s.r.o.
Na vrátkach 15,
841 01 Bratislava

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Rhapis Services, s.r.o.
Na vrátkach 15,
841 01 Bratislava

IČO: 50 429 639
DIČ: 2120317419
IČ DPH: SK2120317419

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 117420/B

Zastúpená: Ing. Martin Mikulaj – konateľ

Informácie o zelených stenách:
dominika@zares.sk

Výsadby, údržby:
info@rhapisservices.sk

Telefón: 02/644 644 11 (tel: +421 264 464 411)
E-mail: info@rhapisservices.sk
Web: rhapisservices.sk