Spoločnosť RHAPIS, spol. s r.o. člen skupiny zares®, vznikla v roku 2000. Prioritným zameraním spoločnosti RHAPIS je prevádzkovanie siete luxusných maloobchodných predajní kvetov – kvetinárstva RHAPIS a dodávka a údržba interiérovej zelene.

Certifikáty kvality
Englisch – The international Certification Network – CertifikátSlowakisch Quality Austria Certificate – Succeed with Quality – Certifikát

S cieľom zvýšenia špecializácie a zabezpečenia zvýšenej kvality poskytovaných služieb bola v roku 2016 odčlenená zložka „údržba zelene„ do samostatnej spoločnosti RHAPIS Services, s.r.o.

RHAPIS Services, s.r.o. prevzal všetky činnosti súvisiace s dodávkou, výsadbou a údržbou interiérovej zelene od spoločnosti RHAPIS, spol. s r.o.

Spoločnosť RHAPIS Services, s.r.o. vykonáva dodávky a servis pre mnoho významných spoločností na Slovensku.

Spoločnosť RHAPIS Services, s.r.o. patrí medzi lídrov vo svojej oblasti na slovenskom trhu. Zároveň je členom skupiny zares®, čo podčiarkuje význam komplexnosti a kvality poskytovaných služieb.